QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN

NHẬN YÊU CẦU CHUYỂN NHÀ

"Thanh Tịnh" nhận yêu cầu chuyển nhà qua hotline: 0905.411.044

(31/07/2018)

KHẢO SÁT & BÁO GIÁ

"Thanh Tịnh" hẹn lịch khảo sát bao giá cho khách hàng hoặc có thể báo giá trực tiếp qua điện...

(31/07/2018)

KÝ HỢP ĐỒNG & VẬN CHUYỂN

"Thanh Tịnh" ký hợp đồng chuyển nhà, lên kế hoạch và tiến hành vận chuyển nhà cho quý khách...

(31/07/2018)

BÀN GIAO THANH LÝ HỢP ĐỒNG

"Thanh Tịnh" ký hợp đồng chuyển nhà, lên kế hoạch và tiến hành vận chuyển nhà cho quý khách...

(31/07/2018)

Địa chỉ

https://zalo.me/0905411044